การรับประกันสินค้า

 สินค้าทุกชิ้นรับประกันการใช้งาน

  • ลูกค้าต้องตรวจสอบการใช้งานภายใน 7 วัน หากเกินเวลาดังกล่าว MySiamShop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยนสินค้าคืน

  • ต้องนำบิลมาแสดงทุกครั้ง

  • สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 089-945-7887

  • สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน

    การรับประกันสินค้า มีระยะเวลาการรับประกัน 7 วัน, 2 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี แล้วแต่ชนิดสินค้า

    ลูกค้า สามารถซื้อประกันเพิ่มได้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า

    ลูกค้า ต้องเช็คสินค้าทันทีหลังจากได้รับสินค้า ถ้าเกินประกันไม่สามารถเคลมได้ในทุกกรณี

    สำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้มอเตอร์ ในการทำงานจะ รับประกันเฉพาะตัวมอเตอร์เท่านั้น ไม่รวม อุปกรณ์อื่นๆ

    สำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ฮีตเตอร์ทำความร้อน ในการทำงานจะ รับประกันเฉพาะตัวฮีตเตอร์เท่านั้น ไม่รวม อุปกรณ์อื่นๆ